EA Norge - innsamling for 2020

EA Norge samler nå inn penger for å finansiere vår drift i 2020. Nedenfor finner du litt info om hvem vi er, hva vi gjør og hva vi samler inn penger til for 2020. Ta kontakt på styret@effektivaltruisme.no dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon!
Visjon og hovedmål
Visjonen til EA Norge er å skape en best mulig verden for alle, for alltid. I 2019 har vi jobbet mot følgende fem mål:

 1. Å skape levende og givende fellesskap for interesserte i effektiv altruisme i Norge.
 2. Hjelpe tilhengere av effektiv altruisme i Norge å gjøre en størst mulig forskjell.
 3. Øke donasjoner til effektive formål, blant annet gjennom EA Giverportal.
 4. Hjelpe våre medlemmer med å utføre verdifulle prosjekter.
 5. Støtte den internasjonale EA-bevegelsen.

Du kan lese hele strategien her.
EA Norge i 2019
Generalsekretær Eirin Evjen og assisterende generalsekretær Jørgen Ringvold Ljønes har ledet det daglige arbeidet for å nå målene våre. Året 2019 har vært organisasjonens første hele år med to fulltidsansatte, og det har gitt mer aktivitet enn noen gang! Av all aktiviteten tror vi det følgende har vært spesielt verdifullt:

 • Veiledningssamtaler. EA Norge hjelper medlemmer å legge effektive planer for sin karriere, å bli mer produktive og å lære mer om effektiv altruisme. Det har blitt over 100 samtaler i 2019!
 • Arrangere EAGxNordics. I april arrangerte EA Norge sammen med EA Sverige en stor EA-konferanse. Det kom til sammen over 200 deltakere, og konferansen besto av workshops, foredrag og meetups innen EA-relaterte tema.
 • Støtte lokallag. EA Norge har holdt kurs, gitt økonomisk støtte og hatt jevnlige samtaler om strategi og planlegging med lederne av lokallagene.
 • Samle inn penger til effektive tiltak. Gjennom EA Giverportal har det totalt blitt samlet inn over en million – pr. nå 1 017 418 kroner – totalt til de fire saksområdene global helse og fattigdom, dyrevelferd, langsiktig fremtid og meta-EA. Siden oktober i år har EA Norge hatt ansvar for driften av gieffektivt.no i et samarbeid med Stiftelsen Effekt.
 • Utforske verdifulle prosjekter. I høst står for eksempel EA Norge bak et høringsinnspill til regjeringen for å påvirke nasjonal strategi for kunstig intelligens.
 • Delta på EAG London. På EA Global London i oktober var det totalt 17 nordmenn som deltok. Som tidligere arrangerte EA Norge reise og opphold, og passet på at alle fikk mest mulig ut av konferansen.
 • Støtte andre community builders. Gjennom å dele våre erfaringer og ressurser, støtter vi andre community builders i Europa, Asia og Nord-Amerika. Vi har for eksempel delt om EA Norges prosjekt innen operations for internasjonale EA organisasjonerdet internasjonale EA-forumet.
EAGxNordics i april
Hyttetur med EA NTNU og EA UiO
EAG London 2019
Mye og ny aktivitet stiller krav til utvikling av systemer. I 2019 har en hel gjeng bidratt til dette på ulike måter:

 • Skapt et CRM-system for veiledningssamtaler (som også er eksportert til EA-grupper internasjonalt!).
 • Effektivisert donasjonssystemet til Stiftelsen Effekt.
 • Jobbet med database og systematisering av dataene fra EA NTNUs Giverundersøkelse (som i år ble gjennomført for 4. gang!).
 • Fått nytt regnskapssystem opp å gå.

Tusen takk til Johanna Haarseth, Emil Wasteson, Håkon Harnes, Nicklas Schelling, Usman Zarar, Emma Skarstein og Marte Hovdenak for at EA Norge kan drives på en smidigere måte i flere år fremover!

Mye av EA Norges aktivitet finner sted utenfor EA-kontoret. Administrasjonen sentralt kan bidra med støtte og koordinering, men det er de frivillige som sørger for at så mye skjer ute i lokallagene. Både EA UiO og EA NTNU har organisert møter fra én til flere ganger i uka begge semestre. EA Oslo har hatt godt oppmøte på sine månedlige foredrag for EA-interesserte, og EA Bergen har startet opp lesesirkel. Tusen takk til alle dere som har brukt så mye av tiden deres på EA i Norge i år! Nye engasjerte medlemmer læres opp i EA-prinsipper, tar del i bevegelsen og blir inspirerte og istand til å gjøre mer godt for verden takket være dere!

EA Norges økonomi i 2019
Økonomisk status for de første elleve månedene av 2019:
 • Inntekter: 1 777 741 kr
 • Utgifter: 1 692 896 kr
Våre største inntektskilder har vært:
 • Centre for Effective Altruism's community building grant (55% av våre frie driftsmidler)
 • Donasjoner fra privatpersoner
 • Prosjektstøtte (til EAGxNordics og det internasjonale operations-prosjektet)
Runway: I fjor satte vi som mål at vi i løpet av 2019 skulle få nok donasjoner til at vi i desember i år har nok på konto til å kunne dekke forventede kostnader for de neste 6 månedene. Vi estimerer at EA Norge vil ha et snitt på 2 årsverk ansatt fra januar til juni 2020. Dette gir et runway-mål på 592 090 kr – et mål som i høyeste grad er innen rekkevidde ettersom vi 1. desember hadde 583 123 kr på konto! Dette er et godt skritt på veien mot vårt endelige mål om 10 måneders overskuddslikviditet. Tusen takk til alle donorer som har bidratt til å gjøre dette mulig!
Planer og budsjett for 2020
Styret jobber for tiden med strategi for 2020. Forslaget skal legges fram på landsmøtet 21.–23. februar i Oslo.
Vi håper organisasjonen kan ha omtrent samme aktivitetsnivå i 2020 som i år, men dette avhenger selvsagt av hvordan innsamling og søknader om midler går. De prosjekterte donasjonene til EAN for 2020 er på 2,1 millioner. Dette er noe høyere enn nivået vi har ligget på i 2019. En viktig grunn til dette kan du lese i neste avsnitt.

Hva vi ønsker oss
EA Norges aktivitetsnivå er i dag veldig avhengig av støtten fra Centre for Effective Altruism som står for over halvparten av de frie inntektene våre. Vi skal søke om ny støtte fra CEA for neste år, men vi vet ikke ennå om eller hvor mye vi får.

Innsamlingsmålet vårt er satt med dette som bakgrunn; vi ønsker å gjøre EA Norge mindre avhengig av CEA. Månedlige donorer er spesielt nyttige her ettersom de også bidrar til forutsigbarhet.

Innsamligsmål:

Før 2019 er omme har EA Norge nok månedlige givere til at det kan dekke kostnadene til én fulltidsansatt: EA Norges generalsekretær.

I dag er vi ca. halvveis til målet. Sammen med enkeltdonasjonene fra andre givere sikrer dette drift av EA Norge også ved et eventuelt brått frafall av CEA-støtte, og vil bidra til å skape trygghet for organisasjonens ansatte. Vi håper du vil hjelpe oss.
Slik donerer du til EA Norge
Overfør penger til kontonummer 1506.17.62539 eller Vipps til #503464, og marker donasjonen med navn. Om du setter opp en fast donasjon per måned, eller kan donere i starten av året heller enn i slutten, så gir dette oss ekstra forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Du kan, hvis ønskelig, informere vår giverkontakt om at du tenker å donere, og omtrent hvor mye, i et enkelt skjema her. Da vet vi om vi nærmer oss målet vårt!

Om du ønsker at dine donasjoner skal registreres for skattefradrag, marker da også overføringen med ditt personnummer eller informer oss på annet vis. Alle individer og andre legale entiteter (f.eks. aksjeselskap) som skatter til Norge kan få opp til 50 000 kroner i skattefradrag for donasjoner i 2019 (må doneres før nyttår), og i 2020. Det vil for ett år kunne gi opptil 11 000 kr lavere skatt. Du kan lese mer om dette her.