Personvernerklæring
Sist oppdatert 4. september 2019
At du har tillit til oss er viktig. Derfor er vi i Effektiv Altruisme Norge (EA Norge) opptatt av at du skal føle deg trygg på, og ha tillit til, at all personlig informasjon behandles på en sikker måte i vår organisasjon.

Dette er personvernerklæringen for EA Norge. Når du bruker nettsiden vår, gir gaver til EA Norge eller noen av våre underorganisasjoner, eller er i kontakt med oss på andre måter, vil EA Norge registrere og behandle personopplysninger om deg. Denne personvernerklæringen gjør rede for hvorfor og hvordan vi håndterer personopplysninger, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av denne informasjonen.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretæren om ikke oppgaver er delegert. Generalsekretær kan nås på mail: gensek@effektivaltruisme.no. For henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger, vennligst kontakt oss på: personvern@effektivaltruisme.no.

Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og, dersom du ønsker å hente ut data vi har samlet om deg, skal opplysningene være i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Dette kalles retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med EA Norge på e-post som oppgitt under behandlingsansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å ta kontakt med oss på e-post.


Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • E-postadresse
  • Hvorvidt man er interessert i å bli kontaktet av, bli medlem i, eller starte en lokalgruppe under EA Norge
  • Hvorvidt man er medlem av organisasjonen Giving What We Can (GWWC)

Disse opplysningene er grunnlag for intern statistikk og aktivitetsplanlegging, samt for å dokumentere "nasjonal interesse" til Skatteetaten for å oppnå godkjenning av skattefradrag på donasjoner til EA Norge. I fremtiden vil også slik informasjon potensielt kunne brukes som dokumentasjon i søknader for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon og informasjon om ønsker og forhold til lokalgrupper og GWWC for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet, og fødselsdato for å sikre oss at du er over aldersgrensen for medlemskap. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis invitasjon til og info om landsmøter, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer og Slack-plattform.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger omgående, og senest innen 30 dager. Hvis du slutter å betale medlemskontingent, men ikke aktivt melder deg ut, vil vi beholde dine opplysninger i inntil fire år regnet fra utgangen av året de sist betalte kontingent.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men du bør ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev
På våre nettsider kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse hos oss. Denne lagres i en egen database hos MailChimp, deles ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk. For å sende ut nyhetsbrevet bruker vi også MailChimp. Deres personvernerklæring finner du her.

Påmelding kurs og arrangementer
Som medlem får du tilgang til å delta på både åpne og lukkede kurs og arrangementer. I tilknytning til dette samler vi ofte inn informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere det til enhver tid tilknyttede arrangementet. Bare de som trenger opplysningene for å gjennomføre arrangementet vil ha tilgang til dem, og personopplysningene vil slettes innen rimelig tid etter arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Bruk av våre nettsider
EA Norge administrerer nettsiden www.effektivaltruisme.no. Det er EA Norges hensikt å respektere personvernet ditt med hensyn til all informasjon vi samler inn gjennom driften av nettsiden.

Vi samler ikke inn noe nettsideinformasjon utover hva verten vår Tilda og Google Analytics samler inn og bruker til anonym statistikk om nettrafikk. Du kan lese om Tildas personvernerklæring her og hvordan Google Analytics' Cookie usage her.

EA Norge benytter seg av Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedene til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsidene. Annen informasjon som genereres av informasjonskapselen om bruken av nettsidene (inkludert din IP-adresse), blir overført til, og lagret av Google.

Google vil bruke denne informasjonen med det formål å evaluere bruken av nettsidene, kompilere rapporter om nettstedaktivitet for nettoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når det er nødvendig ved gjeldende lover, eller hvor slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse til å innhente andre data fra Google.

Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillinger på nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette kan du ikke oppleve full funksjonalitet på nettsidene. Ved å besøke nettsidene samtykker du i behandling av data om deg av Google på den måten og de formål som er angitt ovenfor.

Google Analytics samler informasjon anonymt. De rapporterer nettsidetrender uten å identifisere individuelle besøkende. Du kan velge bort Google Analytics uten å påvirke hvordan du besøker nettsidene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om hva slags cookies Google bruker, og hvordan du kan velge at du ikke spores av Google Analytics på noen av nettsidene du bruker, kan du gå til denne Google-siden.

Innsamling av personidentifiserende informasjon
For å ta informerte valg kan det hende EA Norge ønsker informasjon om medlemsbasen utover den vi samler inn ved innmelding. Medlemmene kan velge å samspille med EA Norge på måter som krever at EA Norge samler inn personidentifiserende informasjon. Mengden og typen informasjon EA Norge samler inn avhenger av samspillets art.

De som engasjerer seg i transaksjoner med EA Norge blir bedt om å gi ytterligere opplysninger, inkludert personlig og finansiell informasjon som kreves for å behandle donasjoner. I hvert tilfelle samler EA Norge kun slik informasjon i den grad det er nødvendig eller hensiktsmessig for å oppfylle formålet med den besøkendes samspill med EA Norge. Effektiv Altruisme Norge avslører ikke personidentifiserende informasjon annet enn det som er beskrevet nedenfor. Besøkende kan alltid nekte å levere personidentifiserende informasjon, med det forbehold at det kan hindre dem fra å engasjere seg i bestemte aktiviteter.

En gang i året spør vi donorene våre som har gitt oss eksplisitt godkjenning om å fylle ut et spørreskjema med informasjon om demografi, deres motivasjon for å donere og hvordan de benytter seg av våre tjenester. Denne informasjonen er anonym, vil bare bli brukt til dette formålet og vil ikke bli delt med noen utenfor organisasjonen vår, unntatt som en del av aggregert statistikk.

Aggregert statistikk
EA Norge innhenter anonym eller anonymisert statistikk om frekvens, mengde og fordeling av donasjoner gitt til EA Norge. For eksempel bruker vi dette til å analysere og informere givere og publikum generelt om våre aktiviteter og resultater. EA Norge avslører imidlertid ikke personidentifiserende informasjon annet enn det som er beskrevet nedenfor.

Beskyttelse og bruk av personidentifiserende opplysninger

EA Norge kan oppgi personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger til betrodde frivillige, ansatte og tilknyttede organisasjoner som trenger opplysningene for å behandle den på vegne av EA Norge eller for å tilby tjenester tilgjengelig på EA Norges nettsider. Vi gjør dette kun dersom det er nødvendig for formål i vår (eller en tredjeparts) berettigede interesse og din interesse ikke går foran, dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller dersom vi får eksplisitt tillatelse til å oppgi opplysningene. EA Norge vil ikke leie eller selge personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon til kommersielle formål.

EA Norge kan også oppgi personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller når EA Norge i god tro mener at å oppgi opplysningene er nødvendig for å beskytte eiendommen og rettighetene til EA Norge, tredjeparter eller allmennheten.

EA Norge tar alle tiltak som er nødvendige i rimelighetens forstand for å beskytte seg mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon. Vi vil heller ikke lagre din informasjon lengere enn det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene, og vi går jevnlig gjennom våre systemer og sletter informasjon som vi ikke lenger trenger.

Alle våre ansatte og frivillige som håndterer potensielt sensitiv informasjon kreves å lese og forstå vår personvernerklæring og våre personvernrutiner, og signere vår taushetserklæring.

Endringer av personvernerklæringen
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonene du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Klage
Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende EA Norge sin behandling av dine personopplysninger, ta kontakt på: personvern@effektivaltruisme.no.Endringslogg:

  • Endret fra at vi beholder medlemmers opplysninger i inntil fire år hvis de slutter å betale kontingent. Tidligere var ordet "inntil" utelatt. Også lagt til "regnet fra utgangen av året de sist betalte kontingent."

  • Oppdatert fra Squarespace til Tilda som nettsidevert-tjeneste

Vedtatt: onsdag 04. september 2019Signert

Generalsekretær
Eirin Marie Evjen