Bli medlem av EA Norge!

Effektiv Altruisme Norge ble opprettet i 2017 og er en landsomfattende medlemsorganisasjon for tilhengere av effektiv altruisme. Hvis du vil være med å støtte vårt formål om å utgjøre en størst mulig positiv forskjell i verden, så kan du nå bli medlem ved hjelp av skjemaet nedenfor!

Info om kontingent: Kontingenten for 2018 er 300 kr. Du betaler den ved å overføre til kontonummer 1506.01.05879 eller med Vipps til "Effektiv Altruisme Norge" (#503464). Merk betalingen med "Kontingent" og navnet ditt.

Som betalende medlem får du:
– Invitasjon til arrangementer i regi av oss og samarbeidspartnere
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber for
– Mulighet til å være med på prosjekter i EA Norge

NB: Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NMBU, NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn her.
Hva er fornavnet ditt?
Hva er etternavnet ditt?
Når ble du født?
E-post:
Skriv adressen du ønsker viktig informasjon fra EA Norge. Vi vil bruke denne som ditt brukernavn til Slack også
Mobil:
Gateadresse:
Postnummer:
Poststed:
Er du medlem av en lokal EA gruppe?
Kunne du tenke deg å være med i en lokal EA gruppe, eller hjelpe til å starte en ny?
Er du medlem av Giving What We Can?
Noe annet du vil kommentere ved deg i medlemslista?
Har du spørsmål eller annen tilbakemelding, send oss heller en mail til post@effektivaltruisme.no
Ved å trykke på "Send" godtar du vår personvernerklæring, at Effektiv Altruisme Norge lagrer dataene du har gitt om deg i våre medlemslister, og at vi kan kontakte deg om ditt medlemskap.