EA Norges Giverportal
En måte å forbedre verden på er å donere til effektive organisasjoner, men det er vanskelig å finne ut hvilke man bør støtte. Derfor har vi opprettet EA Giverportal - et sted hvor man kan donere til noen av de mest effektive tiltakene innen fire ulike saksområder. De fire saksområdene er: Global helse og fattigdom, dyrevelferd, langsiktig fremtid og meta-EA. Dette er fire områder der vi har tro på at vi sammen kan utrette en stor forskjell.

Hvert saksområde har eget kontonummer, og donasjonene vil bli donert videre etter bestemte regler som beskrevet nedenfor ved hver av saksområdene. Reglene kan endres i fremtiden, men styret i EA Norge har for tiden ingen planer om å gjøre dette. Det vil annonseres minst en måned i forveien dersom noe endres.

Ettersom EA Norge er godkjent for skattefradrag vil alle donasjoner her gi grunnlag for skattefradrag. I 2019 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 50 000 kroner. Dette innebærer opptil 11 000 kroner mindre å betale i skatt. For å få skattefradrag må du rapportere ditt fødselsnummer til oss og markere dine donasjoner tydelig. Om du ønsker donasjonskvittering må du også oppgi en e-postadresse. Du kan disse enten i meldingsfeltet ved en bankoverføring, eller på epost til giver@effektivaltruisme.no. Du kan lese mer om skattefradrag her.
Global helse og fattigdom
gieffektivt.no kan du selv velge fordeling mellom GiveWell sine anbefalte organisasjoner, eller du kan velge å gi etter Stiftelsen Effekt sin standardfordeling. EA Norge driver nettstedet, og dersom du donerer der vil du også få skattefradrag.

Vi gjør tildelinger hvert kvartal, og overfører 100% av pengene vi har fått inn i foregående kvartal.

Gavekort for donasjoner i gave til andre kan du finne her.
Doner hos gieffektivt.no her!
Dyrevelferd
Kontonr.:1506.17.62490

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Animal Welfare Fund. I desember 2018 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Rethink Priorities, Charity Entrepreneurship og Utility Farm. Du kan lese mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her. Vi gjør tildelinger hvert kvartal og overfører 100% av pengene vi har fått inn i foregående kvartal.
Langsiktig fremtid
Kontonr.: 1506.17.62504

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Long-Term Future Fund. I november 2018 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Machine Intelligence Research Institute og Ought. Les mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her. Vi gjør tildelinger hvert kvartal og overfører 100% av pengene vi har fått inn i foregående kvartal.
Meta-EA (EA Norge)
Kontonr.: 1506.17.62539

Pengene går til drift av EA Norge. Ta kontakt på giver@effektivaltruisme.no om du ønsker mer informasjon om hva EA Norge bruker pengene på. Du kan lese om hva EA Norge gjorde i 2018, og hva planene for 2019 er her.

Hvis du ønsker å donere til meta-EA og ikke vil donere til EA Norge, anbefaler vi å donere hos Centre for Effective Altruism sitt Effective Altruism Meta Fund. Du får ikke skattefradrag for å donere dit.
Vår adresse


Om du ønsker å donere via et selskap
kan det hende du trenger vår adresse.

Postboks 6756
St. Olavs plass
0130 OSLO
Juridisk merknad
Effektiv Altruisme Norge er forpliktet av juridiske grunner til å reservere seg retten til å bestemme den endelige bruken av donasjoner gitt gjennom denne giverportalen. Styret i Effektiv Altruisme Norge har imidlertid vedtatt å videreføre donasjoner etter de enkle reglene beskrevet ovenfor. Det foreligger heller ingen planer om å gå vekk fra dette. Effektiv Altruisme Norge tar ingen gebyrer og donerer videre hele summen som angitt etter reglene.