EA Norges Giverportal
En måte å hjelpe på er å donere til de mest effektive organisasjonene, men det er vanskelig å finne disse organisasjonene. Derfor har vi opprettet EA Giverportal - et sted hvor man kan donere til noen av de mest effektive tiltakene innen fire ulike saksområder. De fire ulike saksområdene er global helse og fattigdom, dyrevelferd, langsiktig fremtid og meta-EA. Dette er fire områder der vi har stor tro på at vi kan utrette store forskjeller.

Hvert saksområde har eget kontonummer, og donasjonene vil bli donert videre etter bestemte regler. Disse står i beskrivelsen nedenfor. For to av saksområdene, dyrevelferd og langsiktig fremtid, blir donasjonene videreført til EA Funds, som er drevet av Centre for Effective Altruism. EA Funds har egne fondsforvaltere som viderefordeler innkomne donasjoner. Vi tar ingen gebyrer og donerer videre 100% av alle donasjoner.

Det kan hende at reglene til EA Giverportal endres i fremtiden. Det anbefales derfor å jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer om man setter opp faste overføringer i nettbanken. Det vil annonseres minst en måned i forveien dersom noe endres.

Ettersom EA Norge er godkjent for skattefradrag vil alle donasjoner gitt gjennom giverportalen gi grunnlag for skattefradrag. I 2019 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 50 000 kroner. Dette innebærer opptil 11 000 kroner mindre å betale i skatt. For å få skattefradrag må du oppgi ditt fødselsnummer til oss. Om du ønsker en kvittering på din donasjon må du også oppgi en e-postadresse. Du kan oppgi begge disse enten som melding ved en bankoverføring, eller på epost til giver@effektivaltruisme.no. Du kan også lese mer om skattefradrag her.
Global helse og fattigdom
Kontonr.: 1506.17.62520

Pengene blir videredonert til Stiftelsen Effekt sin standardfordeling. Stiftelsen Effekt baserer seg på GiveWell sine anbefalinger, en anerkjent og transparent bistandsevaluator som vurderer effekten av ulike organisasjoner.

Standardfordelingen til Effekt er for tiden at penger overføres til GiveWell, som hvert kvartal fordeler pengene videre til den eller de organisasjoner de mener har mest behov for dem. Du kan lese mer om denne fordelingen her, og også se hvordan GiveWell tidligere har fordelt disse donasjonene her. De to siste kvartalene har de valgt å støtte Malaria Consortium med 100%, mens de kvartalet før fordelte pengene på AMF og SCI (les mer om alle disse organisasjonene her).

PS. Om du sterkt ønsker å donere til en spesifikk organisasjon av de GiveWell anbefaler, og et større beløp, så ta gjerne kontakt med oss for å høre om vi kan hjelpe deg.

Og - ønsker du å gi en donasjon i gave til noen, så finner du et forslag til gavekort her.
Dyrevelferd
Kontonr.:1506.17.62490

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Animal Welfare Fund. I desember 2018 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Rethink Priorities, Charity Entrepreneurship og Utility Farm. Du kan lese mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her.
Langsiktig fremtid
Kontonr.: 1506.17.62504

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Long-Term Future Fund. I november 2018 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Machine Intelligence Research Institute og Ought. Les mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her.
Meta-EA (EA Norge)
Kontonr.: 1506.17.62539

Pengene går til drift av EA Norge. Ta kontakt på giver@effektivaltruisme.no om du ønsker mer informasjon om hva EA Norge bruker pengene på. Du kan lese om hva EA Norge gjorde i 2018, og hva planene for 2019 er her.
Vår adresse


Om du ønsker å donere via et selskap
kan det hende du trenger vår adresse.

Postboks 6756
St. Olavs plass
0130 OSLO
Juridisk merknad
Effektiv Altruisme Norge er forpliktet av juridiske grunner til å reservere seg retten til å bestemme den endelige bruken av donasjoner gitt gjennom denne giverportalen. Styret i Effektiv Altruisme Norge har imidlertid vedtatt å videreføre donasjoner etter de enkle reglene beskrevet ovenfor. Det foreligger heller ingen planer om å gå vekk fra dette. Effektiv Altruisme Norge tar ingen gebyrer og donerer videre hele summen som angitt etter reglene.
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.