Likviditetsmål

»
Det er Effektiv Altruisme Norges mål å ha nok økonomisk reserve til å kunne gi våre ansatte jobbsikkerhet, planlegge fremover og ta eksepsjonelle muligheter når de dukker opp. Denne reserven kan imidlertid også være for stor, og dersom den blir det vil EA Norge donere det overflødige til veldedige formål gjennom vår giverportal.

Innen utgangen av 2019 ønsker vi å ha opparbeidet seks måneders overskuddslikviditet, også kalt "runway". Dette betyr at EA Norge skal kunne drives i seks måneder fremover selv uten noen inntekter i perioden. Ved forskuddsbetaling av utgifter som ikke er faste, i påvente av donasjoner vi forventer med høy sikkerhet, eller i lignende situasjoner, kan vi likevel midlertidig bruke opptil halvparten av likviditeten. Det endelige målet er en overskuddslikviditet på 10 måneder, og vi anser 18 måneder som maksimum.

Fordi vi ikke ønsker å ha unødvendig mye penger stående, har EA Norge vedtatt en policy for tilfeller med uønsket høy kontantbeholdning, selv om vi ikke forventer et slikt scenario i nær fremtid. Økonomisk likviditet utover det beskrevet i målet ovenfor skal da doneres til andre gode formål, gjennom at de gis til fondene i EA Giverportal med en fordeling som styret bestemmer. Du kan lese mer om EA Norges Giverportal her.
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.