Innsamling for drift i 2021

EA Norge samler nå inn penger for å finansiere vår drift i 2021. Nedenfor finner du informasjon om hvorfor og hvordan å gi til EA Norge, planer og budsjett for 2021 og hvordan EA Norge har vært i 2020. Ta kontakt på giver@effektivaltruisme.no dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon!
Hvorfor gi til EA Norge

Effektiv Altruisme Norge skal skape et fellesskap for tilhengere av effektiv altruisme i Norge. Å gi til drift av EA Norge er en meta-investering som har multipliserende effekt på andre saksområder som global helse og fattigdom, dyrevelferd og langsiktig framtid. Vi tenker på det å gi til drift av EA Norge som en investering med medium risiko. Å donere til direkte arbeid, som f.eks. til effektive bistandsorganisasjoner gjennom gieffektivt.no har lavere risiko. Dette er fordi vi gjør mye utforskende arbeid med uklare og forsinkede resultater. Noe av det vi prøver på vil ikke gi resultater, og noe vil gi stor positiv effekt. I gjennomsnitt mener vi at vi har betydelig positiv kostnadseffektivitet.

Siden vi først fikk ansatte i 2018 har vi vist at det er mange verdifulle aktiviteter EA Norge kan gjøre. Vi har hatt over 200 veiledningssamtaler med personer som ønsker å dedikere sin karriere til å utgjøre en større forskjell. Vi har bidratt til å samle inn over 8 millioner kr til andre saksområder enn meta og mye mer enn dette i forventede fremtidige donasjoner. Vi har utforsket prosjekter for politisk påvirkning, som å sende innspill til partiprogram. Vi har støttet eksisterende lokalgrupper og satt i gang tre nye. Vi har arrangert en nordisk EA-konferanse for 200 deltakere. Vi har bistått den internasjonale bevegelsen, blant annet ved å hjelpe EA Sverige kopiere suksessen gieffektivt.no (sjekk ut den svenske versjonen her).

For å fortsette vårt arbeid er vi avhengige av donasjoner fra privatpersoner til drift av EA Norge. Vi har mest tro på en donorstrategi der vi har en gjeng dedikerte personer som økonomisk bærer prosjektet EA Norge på sine skuldre. Andre mer vanlige alternativer er å ha mange små donorer eller 1-3 store donorer som finansierer store deler av driften. Vi opplever dessverre at det er vanskelig å motivere mange mindre donorer med den type arbeid vi driver, og store donorer har ofte egne ønsker og krav til aktivitetene i organisasjonen som kan gå på tvers av hva vi tror er mest effektivt. Derfor spør vi om du vil bli med i gjengen av dedikerte personer som bidrar til at EA Norge kan fortsette og til og med øke aktiviteten i 2021.
Hvordan gi til EA Norge

Overfør penger til kontonummer 1506.17.62539 eller Vipps til #503464, og marker donasjonen med navn. Om du setter opp en fast donasjon per måned gir dette oss ekstra forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Vi foretrekker faste, månedlige donasjoner. Man kan sette opp faste betalinger i de fleste banker, og det pleier å være enkelt å gjøre i nettbanken. Har du noen spørsmål om hvordan å donere eller hva pengene går til? Kontakt oss på giver@effektivaltruisme.no!

Om du ønsker at dine donasjoner skal registreres for skattefradrag, marker da også overføringen med ditt personnummer eller informer oss på annet vis. Alle personer og andre legale entiteter (f.eks. aksjeselskap) som skatter til Norge kan få opp til 50 000 kroner i skattefradrag for donasjoner i 2020 (må doneres før nyttår). Det vil for ett år kunne gi opptil 11 000 kr lavere skatt. Du kan lese mer om skattefradrag her.
  Strategi for 2020-2023

  Effektiv Altruisme Norge skal være et levende, givende og inkluderende fellesskap for tilhengere av effektiv altruisme i Norge. Vår visjon er å skape en best mulig verden for alle, for alltid. For å oppnå denne visjonen har styret vedtatt en strategi fra 2020-2023 med følgende mål:

  1. Mobilisere mennesker - Målrettet innsats er vår beste sjanse til å løse de viktigste problemene i verden. Vi vil inspirere og veilede tilhengere av effektiv altruisme til å legge gode planer for sin framtid, og å sette dem ut i livet.

  2. Flytte penger - Penger er fortsatt en flaskehals for å realisere løsninger for mange store problemer. Vi skal gjøre det enkelt å donere til organisasjoner med høy forventet kostnadseffektivitet basert på en vurdering av saksområde og tiltak.

  3. Realisere ideer - Det er mye vi ikke vet om verden, og i søken etter å gjøre den best mulig trenger vi kloke hoder som kan tenke målrettet på løsninger til de mest presserende problemene. Vi vil utforske, gjennomføre og støtte prosjekter med høy forventningsverdi.
  Les hele strategien, hvordan vi evaluerer måloppnåelse og svar på vanlige spørsmål.
   Planer og budsjett i 2021

   I 2020 hadde EA Norge et driftsbudsjett på omtrent 2.1 MNOK (ekskludert innsamlede midler til videre tildeling, f.eks. gjennom gieffektivt.no og EA Norges Giverportal). Kilden til disse midlene og fordelingen mellom dem er er vist i figuren under. Styret driver fundraising til drift, og fokuserer spesielt på å engasjere givere til å donere jevnlig, for en forutsigbar økonomi i organisasjonen.
    I 2021 håper vi å kunne vokse videre. Vi har etablert et solid fundament for arbeidet med veiledningssamtaler, og med videreført støtte fra Community Building Grant vil vi fortsette denne satsingen. Om vi får økte donasjoner fra privatpersoner og beholder støtten fra CEA vil vi kunne forsterke innsatsen på arbeidet vi gjør med å samle inn penger til effektive tiltak og utforskende prosjektarbeid, blant annet politiske prosjekter. Dersom støtten fra CEA faller bort og dette ikke blir erstattet fra andre kilder vil vi måtte nedskalere antall ansatte, mest sannsynlig til kun ett årsverk.

    Hva går økte driftsinntekter til i 2021?
    Fordi midler fra CEA utgjør en såpass stor del av inntektene våre vil ekstra donasjoner til drift av EA Norge bety at vi får muligheten til å gjøre mer av det som i dag er underfinansiert. Dette er fordi midler fra CEA kommer med krav og forventninger. Aktiviteter som i dag er underfinansierte, men vi vil kunne gjøre mer av med flere private donasjoner er:
    • Mer administrativ støtte til gieffektivt.no og EA Giverportal
    • Økt satsning på gieffektivt.no, som bedre kommunikasjon, markedsføring og forbedret brukerreise
    • Mer støtte til eksisterende lokallag og oppstart av nye
    • Mer kapasitet til nasjonale prosjekter, som påvirkning av politikk
    • Mer støtte til medlemmers prosjekter

    Nye driftsdonasjoner gir oss muligheten til å ansette eller kjøpe folk sin tid fri til å utføre disse aktivitetene. For 18-25.000 kr i måneden kan vi ansette noen 50%, og for 35-50.000 kr i måneden kan vi ansette noen 100%. I noen tilfeller kan vi også bruke mindre summer for å ansette i kortvarige prosjektstillinger.
    Ansatte og frivillige

    Utvid overskriftene under for å se hvem som har vært engasjert i EA Norge i 2020!
     EA Norge i 2020

     Dette året har vært spesielt for oss alle. Vi håper du som leser dette har det bra, og vil minne om at du kan kontakte Anders Herting, organisasjonens tillitsvalgt, dersom du trenger noen å snakke med.

     COVID-19 har påvirket oss alle, og for våre lokallag har det vært spesielt utfordrende siden de har vært begrenset til nettbaserte aktiviteter mesteparten av året. Til tross for dette har samtlige lokallag virkelig imponert oss, og vi vil spesielt trekke fram EA NTNU som avholdt en fantastisk konferanse i oktober om global helse, med foredragsholdere som Rob Mather fra Against Malaria Foundation, Paul Richard Fife fra Norad, og Ana Tabacaru fra J-Pal.

     2020 har likevel vært et år med høy aktivitet og mange suksesser. Så langt dette året kan vi nevne:

     For å mobilisere mennesker har vi
     • Hatt over 100 veiledningssamtaler med medlemmer og andre interessert i effektiv altruisme.
     • Utviklet et planleggingsverktøy for å systematisk sammenligne karrierealternativer basert på rådene til 80,000 Hours.
     • Oppdatert ressurssidene våre om karriere og veiledning - sjekk dem ut!
     • Lagd Cause Area Guides innen flere saksområder for å kunne gi bedre karriereveiledning.

     For å flytte penger har vi
     • Ansatt Anine Andresen til å jobbe som prosjektleder for gieffektivt.no finansiert hovedsakelig av et grant fra EA Infrastructure Fund.
     • Støttet EA Sverige til å sette opp geeffektivt.se, en svensk versjon av donasjonsplattformen gieffektivt.no. Følg dem på Facebook!
     • Så langt i år samlet inn 105.000 kr til dyrevelferd, 62.000 kr til langsiktig framtid og 3,75 millioner kr til global helse og fattigdom, i samarbeid med gieffektivt.no. Gjennom giversesongen i desember forventer vi å samle inn mye mer.

     For å realisere ideer har vi
     • Sendt innspill til en rekke partiprogram med politiske forslag innen global helse og fattigdom, dyrevelferd og framtidige generasjoner.
     • Utforsket muligheter for å sette opp en ombudsperson for framtidige generasjoner i Norge.
     • Utforsket forventningsverdien av å redusere diskonteringsraten som brukes i prioriteringer i norsk helsepolitikk.
     • Deltatt aktivt i styret til Norsk Råd for Digital Etikk.
     • Videreført EA Norges kunstig intelligens-gruppe som nå jobber med et prosjekt for å gjøre flere studenter innen maskinlæring kjent med Effective Thesis.

     I tillegg har vi
     • Hjulpet Geir Kulia å opprette EA Agder, som har hatt sitt første møte. Send mail til Geir om du befinner deg i Agder, eller har tips om andre som er interesserte i å bli med.
     • Støttet lokallag gjennom strategiworkshop, finansiering, foredrag og regelmessige samtaler med styremedlemmer.
     • Hjulpet Centre for Effective Altruism med å forbedre deres Community Building Grant-program.
     • Hatt opptredener i podcastene Grønnhetstyranniet i januar, Dialogisk i mars og Kvartlivskrise i november.