EA Norge - innsamling for 2019
EA Norge samler nå inn penger for å finansiere vår drift i 2019. Nedenfor finner du litt info om hvem vi er, hva vi gjør, hva vi samler inn penger til og våre finansielle projeksjoner for 2019. Donasjoner til EA Norge er gyldige for skattefradrag, les mer om hvordan du donerer her.

Tidlig i 2019 vil vi publisere en mer detaljert oppsummering av 2018 samt våre planer for 2019. Om du har spørsmål om detaljer før det, ta kontakt med Eirin Evjen, generalsekretær i EA Norge.
Visjon og hovedmål
Vår visjon med EA Norge er å skape en best mulig verden for alle, for alltid. For å oppnå dette jobber vi med å skape et levende og givende fellesskap for effektive altruister i Norge. Vi ønsker også å hjelpe tilhengere av effektiv altruisme å bruke sine ressurser på å utgjøre en størst mulig forskjell. I tillegg jobber vi for å øke donasjoner til effektive formål, blant annet gjennom EA Giverportalen og å støtte Stiftelsen Effekt. Vi vil også hjelpe våre medlemmer med å utføre verdifulle prosjekter, og støtte den internasjonale EA-bevegelsen direkte og ved å overføre nyttige erfaringer..
EA Norge i 2018
Siden landsmøte i januar 2018 har styret møttes jevnlig for å fortsette arbeidet med å utvikle en strategi for EA Norge de kommende årene. Styret ansatte fire sommerpraktikanter som arbeidet med ulike prosjekter, blant annet en kost-nytte analyse av å sette opp en ny effektiv bistandsorganisasjon. I tillegg har styret valgt Andreas Stråbø Normann som tillitsvalgt for organisasjonen. På slutten av sommeren ble EA Norge godkjent for skattefradrag, som betyr at alle donasjoner til organisasjonen i 2018 er gyldig grunnlag for skattefradrag.

I september fikk EA Norge sin første generalsekretær, Eirin Evjen, og assisterende generalsekretær, Jørgen Ljønes, som jobber for EA Norge i hhv. 100% og 50% stilling. De jobber på kontoret i sentrum av Oslo som også har blitt brukt som samlingssted for ulike EA-arrangementer. Målet med ansettelsene er å øke aktiviteten i EA Norge, å overta en del av det praktiske arbeidet fra styret, og å utvikle en konkret strategi for organisasjonen de neste par årene. Siden september har EA Norge også ansatt følgende personer i deltidsstillinger: Emma Skarstein som regnskapsfører, Vegard Blindheim som datarådgiver, Ona Grinderud Nordbø som prosjektleder (vi planlegger noe kult, følg med fremover!) og Aurora Tjelflaat som praktikant.

Her er noen av aktivitetene i EA Norge de siste månedene:
 • Bidra til å stifte og starte opp en ny studentgruppe ved NMBU
 • Støtte studentgruppene i Norge gjennom workshops og samtaler
 • Utveksle erfaring med og støtte internasjonale EA-grupper
 • Besøk til Regnskogfondet med workshop om effektmåling
 • Samtaler og rådgivningstimer med medlemmer for å hjelpe dem øke sin effekt
 • Koordinere frivillige (som gjør EA-prosjekter)
 • Opprettelse og lansering av nye nettsider
 • Opprettelse av EA Giverportal, hvor man nå enkelt kan donere til fire ulike saksområder (global helse og fattigdom, dyrevelferd, langsiktig fremtid, og meta-EA), alle godkjent for skattefradrag opp til 40 000 kr i 2018 (les mer om det her)
 • Deltakelse på, og organisering av, tur til EA Global London
 • Deltakelse på EA Summit i California og to community building retreats arrangert av Centre for Effective Altruism i England og i Tsjekkia
 • Skriving og publisering av artikler på EA-forumet (se her og her)
 • Planlegging av noe veldig kult (mer info kommer!)
Planer for 2019
I 2019 har vi planer om å videreutvikle pågående prosjekter, samt å starte noen helt nye. Du kan finne strategien til EA Norge for 2019 her. Vårt andre landsmøte vil bli avholdt 8.-10. februar 2019. Som i fjor vil dette være en helg fylt av foredrag og workshops, samt at vi skal bestemme hvordan EA Norge skal se ut det kommende året. Mer info om og invitasjon til landsmøtet vil sendes ut 16. desember. I tillegg planlegger vi å ha mange rådgivningssamtaler med medlemmer, å fortsette å hjelpe og koordinere lokalgruppene våre, og å bidra til internasjonale EA-grupper.

I starten av 2019 vil vi dessuten sette i gang EA Oslo - en egen bygruppe. Utover året vil vi også arrangere Slack-calls om ulike temaer, samt invitere til workshops om EA-konsepter og karriereveiledning. Videre ønsker vi å arrangere flere diskusjonsmøter og middager, gjerne i samarbeid med våre lokalgrupper. Vi vurderer også å gjenta suksessen fra i år med å ansette sommerpraktikanter. I tillegg er vi interesserte i å fasilitere og støtte potensielt verdifulle prosjekter som EA Norges medlemmer ønsker å gjennomføre.
Budsjett og fundraising for 2019
For 2019 estimerer vi et budsjett for EA Norge på 1,5 MNOK, med følgende antagelser:
 • Likt antall ansatte og lønnsutgifter som nå frem til 1. august 2019, deretter med 50% økt stillingsprosent og/eller flere ansatte
 • Sommerpraktikanter i juni-juli 2019
Dette planlegger vi å finansiere på følgende vis:
 • Søke fortsatt støtte fra CEA (Center for Effective Altruism) på samme nivå som det vi for 6 måneder i høst, eller høyere
 • Søke ekstern støtte for å dekke utgiftene til enkelte relevante prosjekter helt eller delvis
 • Donasjoner fra privatpersoner eller bedrifter til EA Norge på mellom 600 000 kroner og 1,2 millioner kroner totalt for 2019 (hhv. 50 og 100 tusen kroner per måned). Ved innvilging av ekstern støtte som beskrevet i punktene ovenfor, så vil laveste estimat her gjøre at EA Norge ender året omtrent med null i balanse, noe som ikke er forsvarlig å planlegge for, mens øverste estimat tillater oss å bygge opp en forsvarlig økonomisk reserve (les mer under).
EA Norge ønsker på sikt å ha nok økonomisk reserve til å kunne gi våre ansatte jobbsikkerhet, planlegge lang tid fremover og til å ta eksepsjonelle muligheter når de dukker opp. Innen utgangen av 2019 ønsker vi å ha opparbeidet oss seks måneders overskuddslikviditet, også kalt "runway". Dette betyr at EA Norge normalt ønsker å ha råd til å kunne drives i seks måneder fremover selv uten noen inntekter i perioden. Denne reserven kan imidlertid også bli for stor, og i det tilfelle vil EA Norge donere det overflødige til veldedige formål. Les mer om dette her. I motsatt tilfelle, ved for lav likviditet, vil EA Norge måtte kutte prosjekter og utgifter.

De prosjekterte donasjonene til EAN er noe høyere enn nivået vi har ligget på i 2018. Per 20. november 2018 hadde EAN fått inn 425 000 kroner i donasjoner totalt i 2018. Men før 1. september 2019 var sommerpraktikantene vår eneste betydelige utgift, og også det eneste vi samlet inn penger til. Dette ble hovedsakelig dekket av én giver. Vår giverkontakt, Eirik Mofoss, begynte også først dette frivillige arbeidet høsten 2019. Av det totale beløpet donert innen nevnte dato kom hhv. 35%, 19% og 13% fra EAN sine tre største givere. Fremover forsøker vi å nå ut til nye givere, både innenfor og utenfor EA-bevegelsen. Om du har tips, ta gjerne kontakt med vår giverkontakt eller generalsekretær Eirin Evjen.
Slik donerer du til EA Norge
Overfør penger til kontonummer 1506.17.62539, og marker donasjonen med navn. Om du setter opp en fast donasjon per måned, eller kan donere i starten av året heller enn i slutten, så gir dette oss ekstra forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Du kan, hvis ønskelig, informere vår giverkontakt om at du tenker å donere, og omtrent hvor mye, i et enkelt skjema her.

Om du ønsker at dine donasjoner skal registreres for skattefradrag, marker da også overføringen med ditt personnummer eller informer oss på annet vis. Alle individer og andre legale entiteter (f.eks. aksjeselskap) som skatter til Norge kan få opp til 40 000 kroner i skattefradrag for donasjoner i 2018 (må doneres før nyttår), og i 2019 økes dette beløpet til 50 000 kroner. Det vil for disse årene gi henholdsvis 9200 kr og 11 000 kr lavere skatt. Du kan lese mer dette på våre hjemmesider her.