Karriereguide
"Jeg har lyst til å gjøre noe samfunnsnyttig og være en positiv kraft i verden.
Men hvordan kan jeg gjøre verden til et bedre sted?"

– Dette spørsmålet forsøker vi å finne svar på gjennom grundige og systematiske analyser.
80 000 timer - det er tiden man vanligvis bruker på jobbkarrieren sin i løpet av et liv.
80,000 Hours er en organisasjon som forsker på hvordan man best kan bruke denne tiden for å hjelpe flest mulig mennesker. Opp gjennom historien er det mange mennesker som har endret verden til det bedre, blant annet ved å sikre at enda flere mennesker har fått tilgang til bedre mat, helse og utdanning. Her er tre eksempler på personer som på forskjellige måter har påvirket livet til millioner av mennesker til det bedre:
1. Bill Gates tjente seg styrtrik og gir nå bort alle pengene sine til fattige i utviklingsland.
Det anslås at Bill Gates vil ha reddet flere millioner mennesker fra en tidlig død når han blir ferdig med å gi bort hele formuen sin. Dette er fordi han bruker pengene sine på vaksiner, helsehjelp for fattige og andre billige tiltak som forbedrer livet til veldig mange mennesker. Ingen av oss vil nok bli så rike som Bill Gates, men om man får seg en godt betalt jobb vil man i løpet av karrieren ha mulighet til å gi bort betydelige summer til effektiv bistand. Som en generell regel vil man dessuten forbedre livet til flere personer om man fokuserer på ekstrem fattigdom og utviklingsland enn om man fokuserer på veldedig arbeid i for eksempel Norge, der de fleste allerede har det relativt godt.
2. Malala Yousafzaijenta som blogget om jenters rett til å gå på skole i Pakistan, og som senere ble skutt i hodet av Taliban og vant Nobels fredspris.
Malala Yousafsai ville lenge bli lege, og ved å være lege i Pakistan kan du hjelpe mange mennesker med helseproblemer, og dermed gjøre en forskjell. Nå har hun bestemt seg for å bli politiker isteden. Hvorfor? Jo, fordi hun tror at hun på den måten kan gjøre en enda større forskjell. Har man anlegg for å bli en suksessfull politiker kan det være en meningsfull karrierevei å satse på. Ikke mange lykkes stort, men de som lykkes stort kan til gjengjeld utgjøre en stor forskjell for veldig mange. Det kan dermed være verd risikoen å forsøke.
3. Biologen Norman Borlaug anses av noen som den personen i verdenshistorien som har reddet flest menneskeliv.
Mellom 1940-1960 utviklet han nye, mer robuste frøtyper som gav bedre avlinger. På grunn av stor befolkningsvekst stod deler av verdens befolkning i fare for å bli rammet av sult fordi matproduksjonen ikke klarte å holde følge. Borlaug ledet derfor an eksporten av tusenvis av tonn med nyutviklede frø til bønder i India og Pakistan, og i løpet av få år ble avlingene i disse landene doblet. Borlaug regnes som sentral i den grønne revolusjonen som har ført til mye større matproduksjon i verden, med det resultat at vi har unngått omfattende sultkatastrofer.
Ønsker du å få hjelp med hvordan også du kan bidra til å gjøre verden bedre? Les 80,000 hours sin karriereguide, og send en mail til oss her.
Hvorfor du (trolig) ikke bør bli hjelpearbeider
Som et eksempel mener 80,000 Hours at det å være hjelpearbeider i en organisasjon ofte ikke er det beste valget om du ønsker å hjelpe flest mulig. Hvorfor? Her er to grunner til dette:

  1. Å jobbe i gode hjelpeorganisasjoner er populært og mange andre dyktige mennesker vil trolig søke på den samme jobben som deg. Dermed ville jobben blitt gjort uavhengig av om du tar den eller ikke. Hvis målet er at verden skal bli best mulig er vi nødt til å tenke på forskjellen mellom hva som skjer hvis vi gjør noe kontra det som skjer hvis vi gjør noe annet.
  2. Det andre poenget er veldig enkelt: Om du istedet hadde fått en godt betalt jobb kunne du hatt donert bort mesteparten av lønnen din til effektive organisasjoner som dermed kunne opprettet flere ekstra stillinger for hjelpearbeidere. Hjelpeorganisasjoner har som oftest større mangel på penger enn på dyktige søkere, så hvis du kan bidra med det ene eller det andre vil penger ofte ha størst effekt
Hvilken karriere passer deg best?

80,000 Hours har evaluert en rekke karrieremuligheter. Hva mener de om karrierer innenfor medisin, journalistikk, politikk, markedsføring, akademia eller noe annet?

Når man skal velge mellom ulike karrierevalg er det flere ting å tenke på. Hvordan kan det jeg gjør direkte forbedre livet til andre? Hvordan kan jeg utvikle ferdighetene og mulighetene mine for å kunne bidra mer i fremtiden? Hvor viktig er det for meg å gjøre noe som føles direkte meningsfylt?

Det er vanskelig å vite akkurat hvilken karriere man burde velge, men denne siden kan hjelpe deg med å ta det neste karrierevalget. Hva burde jeg studere? Hvilke jobber burde jeg søke? Hvordan skal jeg klare å få disse jobbene?

Noen evaluerte karriereveier (oppsummering):
Å jobbe i et konsulentfirma utvikler dine ferdigheter på et vidt spekter av områder, holder mulighetene dine åpne og gir deg mulighet til å donere mye penger til effektive hjelpeorganisasjoner. På en annen side er dette er et svært konkurransepreget karrierevalg og det er uklart hvordan ditt arbeid direkte vil forbedre livene til andre.
Arbeide innen investering og finans
For personer med sterke kvantitative egenskaper som takler godt lange dager og et konkurransepreget arbeidsmiljø kan finansbransjen være en av de aller mest lovende karriereveiene. Det er spesielt passende for strategien earning to give, men også for å utvikle egenskaper som er verdifulle i akademia og andre teknologiyrker. Hvorvidt arbeidet er givende varierer mye etter interesse og rolle. Jobbene har svært høy lønn, men også høye dropout-rater.
Om man lykkes vil du besitte ferdigheter som for eksempel er sentralt når en skal evaluere ulike fattigdomstiltak. Man har også muligheter for å jobbe i mange ulike jobber, og potensialet til å tjene mye penger som man kan donere bort er også stort.
Om man gjør det godt i politikken har man mulighet til å jobbe med saker med stor betydning. Din påvirkning for å hjelpe flest mulig mennesker handler nok også om hva man fokuserer på mens man er politiker: En innsats for å øke bistandsbudsjettet eller gjøre det mer effektivt har nok større betydning for verden enn om man jobber for å bygge flere lokalveier. Imidlertid er sjansen for å lykkes i politikken relativt liten.
Å være lege i et rikt land vil forbedre få menneskeliv direkte. Grunnen er at det er så mange som ønsker å bli lege og at denne jobben blir gjort uansett. En lege tjener godt og har derfor mulighet til å donere mye til veldedighet. Men om man ønsker å gjøre en større direkte forskjell bør man heller flytte til et utviklingsland, for der vil en ekstra god lege forbedre livet til mange flere. Man vil da dessuten ha mulighet til å lære opp annet helsepersonell som har stor forventet effekt.
Oppsummering av karrièrekriteriene
  1. Hold mulighetene åpne . Dette er spesielt viktig om du er ung, siden du har mye tid i livet til å finne ut hva du vil holde på med. Det å holde mulighetene åpne handler om å velge utdannelse og arbeid der man kan bruke det man har lært på mange områder, og ha finansielle muligheter til å bytte karrierevei etter hvert.
  2. Bygg ferdigheter. Dette er viktig for å kunne gjøre en enda større forskjell senere i livet. Det kan for eksempel være gjennom å lære seg et fag godt eller jobbe et sted der du utvikler nettverket ditt.
  3. Direkte påvirkning. Vil jobben direkte forbedre livet til andre? Har du mulighet til å påvirke innflytelsesrike personer, store budsjetter eller betydelige avgjørelser som kan forbedre verden?
  4. Mulighet til å gi bort penger. Om man velger en karriere der man etterhvert vil få høy lønn har du mulighet til å gi bort mye penger til gode formål. Dette har potensialet til å hjelpe enormt mange mennesker i situasjoner hvor penger er flaskehalsen, noe det ofte er.
  5. Hva passer deg personlig. Hvilken type person er du? Er du god i matematikk og statistikk? Er du en person som tør å velge en karrière med stor konkurranse og liten sjanse til å lykkes? Er du spesielt interessert i politikk eller god til å skrive? Alle slike spørsmål bør påvirke hva du velger.
Hvis du ønsker personlig oppfølging eller har spørsmål, ta kontakt med oss under eller besøk 80,000 hours sine nettsider.
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.