Denne siden er utdatert, se heller 80,000 Hours sine Key Ideas
eller søk karriereveiledning hos EA Norge


Karriereguide

"Jeg vil gjøre noe samfunnsnyttig og være en positiv kraft i verden.
Men hva er best å gjøre blant alle gode ting man kan gjøre?"

Kunne dette vært deg? Dette spørsmålet forsøker vi å finne svar på gjennom grundige og systematiske analyser. Dette er et utdrag av oversatt materiale fra 80,000 Hours
Hvilken karriere passer deg best?

80,000 Hours har evaluert en rekke karrieremuligheter. Hva mener de om karrierer innenfor medisin, journalistikk, politikk, markedsføring, akademia eller noe annet?

Når man skal velge mellom ulike karriereveier er det flere ting å tenke på. Hvordan kan det jeg gjør direkte forbedre livet til andre? Hvordan kan jeg utvikle ferdighetene og mulighetene mine for å kunne bidra mer i fremtiden? Hvor viktig er det for meg å gjøre noe som føles meningsfylt?

Det er vanskelig å vite akkurat hvilken karriere man burde velge, men denne siden kan hjelpe deg med å ta det neste karrierevalget. Hva burde jeg studere? Hvilke jobber burde jeg søke? Hvordan skal jeg klare å få disse jobbene?

Les deres mange evalueringer av ulike karriereveier.

Ønsker du å få hjelp med hvordan også du kan bidra til å gjøre verden bedre? Sett opp en samtale med oss!
Fem ting å tenke på ved karrierevalg
  1. Bygg ferdigheter. Dette er viktig for å kunne gjøre en enda større forskjell senere i livet. Det kan for eksempel være gjennom å lære seg et fag godt eller jobbe et sted der du utvikler nettverket ditt.
  2. Hold mulighetene åpne. Dette er spesielt viktig om du er ung, siden du har mye tid i livet til å finne ut hva du vil holde på med. Det å holde mulighetene åpne handler om å velge utdannelse og arbeid der man kan bruke det man har lært på mange områder, og ha finansielle muligheter til å bytte karrierevei etter hvert.
  3. Direkte påvirkning. Vil jobben direkte forbedre livet til andre? Har du mulighet til å påvirke innflytelsesrike personer, store budsjetter eller betydelige avgjørelser som kan forbedre verden?
  4. Mulighet til å gi penger. Om man velger en karriere der man etterhvert vil få høy lønn har du mulighet til å gi bort mye penger til gode formål. Dette har potensialet til å hjelpe enormt mange mennesker i situasjoner hvor penger er flaskehalsen, noe det ofte er.
  5. Hva passer deg personlig. Hvilken type person er du? Er du god i matematikk og statistikk? Er du en person som tør å velge en karrière med stor konkurranse og liten sjanse til å lykkes? Er du spesielt interessert i politikk eller god til å skrive? Alle slike spørsmål bør påvirke hva du velger.
80 000 timer - det er tiden man vanligvis bruker på jobbkarrieren sin i løpet av et liv.
80,000 Hours er en organisasjon som forsker på hvordan man best kan bruke denne tiden for å hjelpe flest mulig mennesker. Opp gjennom historien er det mange mennesker som har endret verden til det bedre, blant annet ved å sikre at enda flere mennesker har fått tilgang til bedre mat, helse og utdanning. Her er tre eksempler på personer som på forskjellige måter har påvirket livet til millioner av mennesker til det bedre:
1. Bill Gates tjente seg styrtrik og gir nå bort alle pengene sine til fattige i utviklingsland.
Det anslås at Bill Gates vil ha reddet flere millioner mennesker fra en tidlig død når han blir ferdig med å gi bort hele formuen sin. Dette er fordi han bruker pengene sine på vaksiner, helsehjelp for fattige og andre billige tiltak som forbedrer livet til veldig mange mennesker. Ingen av oss vil nok bli så rike som Bill Gates, men om man får seg en godt betalt jobb vil man i løpet av karrieren ha mulighet til å gi bort betydelige summer til effektiv bistand. Som en generell regel vil man dessuten forbedre livet til flere personer om man fokuserer på ekstrem fattigdom og utviklingsland enn om man fokuserer på veldedig arbeid i for eksempel Norge, der de fleste allerede har det relativt godt.
2. Malala Yousafzaijenta som blogget om jenters rett til å gå på skole i Pakistan, og som senere ble skutt i hodet av Taliban og vant Nobels fredspris.
Malala Yousafsai ville lenge bli lege, og ved å være lege i Pakistan kan du hjelpe mange mennesker med helseproblemer, og dermed gjøre en forskjell. Nå har hun bestemt seg for å bli politiker isteden. Hvorfor? Jo, fordi hun tror at hun på den måten kan gjøre en enda større forskjell. Har man anlegg for å bli en suksessfull politiker kan det være en meningsfull karrierevei å satse på. Ikke mange lykkes stort, men de som lykkes stort kan til gjengjeld utgjøre en stor forskjell for veldig mange. Det kan dermed være verd risikoen å forsøke.
3. Biologen Norman Borlaug anses av noen som den personen i verdenshistorien som har reddet flest menneskeliv.
Mellom 1940-1960 utviklet han nye, mer robuste frøtyper som gav bedre avlinger. På grunn av stor befolkningsvekst stod deler av verdens befolkning i fare for å bli rammet av sult fordi matproduksjonen ikke klarte å holde følge. Borlaug ledet derfor an eksporten av tusenvis av tonn med nyutviklede frø til bønder i India og Pakistan, og i løpet av få år ble avlingene i disse landene doblet. Borlaug regnes som sentral i den grønne revolusjonen som har ført til mye større matproduksjon i verden, med det resultat at vi har unngått omfattende sultkatastrofer.
Ønsker du å få hjelp med hvordan også du kan bidra til å gjøre verden bedre? Sett opp en samtale med oss!
Der kan man delta i diskusjoner og holde seg oppdatert om aktuelle arrangementer og saker.
Vår blogg

Les mer om effektiv altruisme, ulike saksområder og karrieremuligheter på vår blogg.
Tenker du på hvordan du kan bruke dine ressurser for å gjøre verden bedre? Sett opp en veiledningssamtale med oss for å diskutere karriere, studier, frivillighet eller andre prosjekter.