Et faktabasert verdensbilde

Samskrevet av medlemmer i EA NTNU
For å vite hva man burde gjøre for å oppnå størst mulig effekt er det essensielt å ha et korrekt bilde av hvordan verden faktisk er. Det betyr at de data du baserer deg på må være solide og så nøyaktige som mulig. Bare basert på god informasjon kan man gjøre gode analyser som viser deg hva du burde gjøre. Gjennom en grundig og selvkritisk metode streber vi hele tiden etter å ha så korrekte modeller av hvordan verden er som mulig. Vi har lånt begrepet et faktabasert verdensbilde fra vårt forbilde: statistiker Hans Rosling.

La oss ta et eksempel. Illustrasjonen du ser under viser antall leveår tapt som følge av ulike dødsårsaker. Med andre ord vil et barn som dør gi mange tapte leveår og dermed en stor boks, mens en eldre person vil gi færre tapte leveår fordi han eller hun i gjennomsnitt er nærmere forventet levealder.
Infographic by Thomas Porostocky | Source: Institute for Health Metrics and Evaluation
De gule boksene viser infeksjonssykdommer, typiske problem i utviklingsland. De røde boksene viser ikke-smittsomme sykdommer og livsstilssykdommer. Og de grønne boksene viser fysiske skader, trafikkulykker og lignende.

Det er viktig legge merke til fargenyansene mellom boksene. Lys farge betyr at boksen er i reduksjon, altså at færre og færre leveår går tapt som følge av denne årsaken. Mørk farge betyr det motsatte. Så – en gladnyhet til hele menneskeheten: verden går i riktig retning! De aller fleste boksene er nemlig lyse, spesielt infeksjonssykdommene, og reduseres dermed år for år.

Samtidig ser vi at dødsårsaker som sult, diaré og malaria tar mange leveår; dødsårsaker vi i dag har rimelige, gode og effektive midler for å forebygge og behandle. For eksempel kan sistnevnte, malaria, forebygges med myggnett mot malariamygg til en pris av ca. 40 kr stykket. Dette kan potensielt redde et liv, og statistisk sett kan vi regne hvor mange nettinger som skal til for å redde ett. Det handler det om viten, vilje og prioriteringer for å få det til.

Vi i Effektiv Altruisme setter verdien av kunnskap svært høyt fordi vi vet det redder liv. Vi tror på kunnskap for en bedre verden.


»