8. august 2015
Hva er effektiv altruisme?
EA NTNU
De fleste som skal gi til veldedige organisasjoner starter med å tenke på "hva?" (penger til en skole i Afrika), deretter "hvordan?" (ved å gi til organisasjonen som sendte brev i posten) og tilslutt "hvorfor?" (fordi barn i Afrika da vil få utdannelse).

For effektive altruister er det ikke "hva?" (konkret tiltak), men "hvorfor?" (mål) som er det sentrale spørsmålet. Ingen konkrete tiltak har verdi om det ikke bidrar til at man når målet. Vi gir ikke for å gi, eller for å føle oss gavmilde, men for at det skal forbedre situasjonen mest mulig for flest mulig. Derfor snur vi tankerekken på hodet. Vi starter med "hvorfor?" (mål), deretter "hvordan?" (metode) og ender tilslutt opp med "hva?" (konkret tiltak).

Først, hvorfor? Vi er effektive altrusiter fordi vi ønsker å utgjøre en størst mulig forskjell. Ved å bruke tilgjengelige ressurser, tid og egenskaper ønsker vi ikke bare å endre verden, men å endre den best mulig for flest mulig.

Hvordan kan vi så vite hva som bidrar til størst forskjell? Her er forskning, kunnskap og nøye evalueringer viktige virkemidler. Gjennom rasjonell tenking basert på empiriske bevis kan man ta bedre avgjørelser enn gjennom kun følelsesladde vurderinger. For det kan være vanskelig å vite hvordan ulike tiltak og organisasjoner faktisk påvirker verden, i hvilken retning (positiv eller negativ) og i hvilken grad. Heldigvis finnes det organisasjoner som GiveWell, som jobber med å kartlegge nettopp dette. De gjør grundige analyser av ulike utviklingstiltak og organisasjoner sin effekt, og anbefaler til enhver tid tre eller fire av verdens mest kostnadseffektive organisasjoner (Top Charities). Organisasjonen 80,000 Hours jobber derimot med å besvare spørsmålet "hvordan?" på en helt annen måte, gjennom å veilede folk til å ta karrierevalg som bidrar til effektiv forandring.

Ut i fra de to første spørsmålene, følger et "hva?". Hva er det vi skal prioritere? Til nå er det fattigdomsbekjempelse, dyrevelferd og hensynet til fremtidens liv på jorden som har stått sentralt i EA-bevegelsen. Hvorfor akkurat disse prioriteres kan du lese mer om andre steder på nettsiden, men hovedessensen er at dette er områder man har forsket mye på og at det er stort potensiale for å utgjøre en forskjell. I fremtiden vil ny kunnskap og endrede forutsetninger helt sikkert ha innvirkning på dette


»
Som medlem får du:


– Invitasjon til egne arrangementer i regi av oss og andre vi samarbeider med
– Invitasjon til et livlig internforum på Slack, kun for medlemmer
– Stemmerett på Landsmøte
– Gi din støtte til det Effektiv Altruisme Norge står for og jobber med
– Mulighet til å være med på prosjekter i regi av EA Norge, hvis du vil


Er du allerede medlem av en av lokalgruppene våre, ved NTNU, UiO eller i Bergen, så er du også automatisk medlem av Effektiv Altruisme Norge og trenger ikke melde deg inn.