EA Norges Giverportal
En måte å forbedre verden på er å donere til effektive organisasjoner, men det er vanskelig å finne ut hvilke du bør støtte. Derfor har vi opprettet EA Giverportal.

Her kan du donere til noen av de mest effektive tiltakene innen fire ulike saksområder: Global helse og fattigdom, Dyrevelferd, Langsiktig fremtid og Meta-EA. Dette er fire områder der vi har tro på at vi sammen kan utrette en stor forskjell.
Slik donerer du effektivt
Velg saksområde
Les mer om de ulike saksområdene under, og velg hva du ønsker å donere til.
1
Finn kontonummer
For å donere til Global helse og fattigdom går du til Gi Effektivt. For de andre saksområdene finner du et kontonummer å donere til under på denne siden.
2
Overfør din donasjon
Betal ønsket sum til det aktuelle kontonummeret i din nett- eller mobilbank. Ønsker du skattefradrag merker du donasjonen med navn, fødselsnummer og e-post. Vi overfører 100% av din donasjon til ditt ønskede saksområde.
3
Trenger du hjelp til å velge?
Vi tilbyr gratis veiledning basert på prinsippene til effektiv altruisme.

Vi hjelper deg tenke systematisk på egne verdier og moralske prioriteringer for å velge saksområde - eller om du allerede har bestemt deg kan vi hjelpe deg finne de beste donasjonsmulighetene. Vi kan også hjelpe med skattefradrag og reduserte transaksjonskostnader.

Global helse og fattigdom
Gjennom Gi Effektivt kan du selv velge fordeling mellom GiveWell sine anbefalte organisasjoner, eller du kan velge å Smart fordeling for å overlate det til ekspertene. EA Norge driver nettstedet, og dersom du donerer der vil du også få skattefradrag.

Vi gjør tildelinger hvert kvartal, og overfører 100% av pengene vi har fått inn i foregående kvartal.

Gavekort for donasjoner i gave til andre kan du finne her.
Gi Effektivt
Dyrevelferd
Kontonr.:1506.17.62490

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Animal Welfare Fund. I juli 2020 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Sinergia Animal, Wild Animal Initiative og Rethink Priorities. Du kan lese mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her. Vi gjør tildelinger hvert kvartal og overfører 100% av pengene vi har fått inn i foregående kvartal.
Langsiktig fremtid
Kontonr.: 1506.17.62504

Pengene blir videredonert til EA Funds sitt Long-Term Future Fund. I september 2020 ble donasjonene til dette fondet gitt til blant annet Center for Human-Compatible AI, AI Impacts og Center for Election Science. Les mer om tankegangen bak fondet og fondsforvalterne her. Vi gjør tildelinger hvert kvartal og overfører 100% av pengene vi har fått inn i foregående kvartal.
Klima
Kontonr.: 1506.42.15350

Pengene blir videredonert til Clean Air Task Force, en klimaorganisasjon anbefalt av flere effektiv altruisme-organisasjoner som Founders Pledge og Giving Green. Clean Air Task Force jobber med å fremme klimapolitikk som regulerer bruk av fossile energikilder i elektrisitetsproduksjon, industri og transport, og å promotere innovasjon for lavkarbonteknologier. Founders Pledge estimerer at Clean Air Task Force kan forhindre utslipp av 1 tonn CO2e for $0.10-$1. Vi gjør tildelinger hvert kvartal og overfører 100% av pengene vi har fått inn i foregående kvartal.
Meta-EA (EA Norge)
Kontonr.: 1506.17.62539

Pengene går til drift av EA Norge. Ta kontakt på giver@effektivaltruisme.no om du ønsker mer informasjon om hva EA Norge bruker pengene på.

Hvis du ønsker å donere til meta-EA og ikke vil donere til EA Norge, anbefaler vi å donere hos Centre for Effective Altruism sitt Effective Altruism Infrastructure Fund. Du får ikke skattefradrag for å donere dit.
Skattefradrag
Ettersom EA Norge er godkjent for skattefradrag vil alle donasjoner her gi grunnlag for skattefradrag. I 2022 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for en samlet årlig verdi på opp til 25 000 kroner. Dette innebærer opptil 5 500 kroner (22%) mindre å betale i skatt. For å få skattefradrag må du rapportere ditt fødselsnummer til oss og om du ønsker donasjonskvittering må du også oppgi en e-postadresse. Du kan sende disse enten i meldingsfeltet ved en bankoverføring, eller på e-post til giver@effektivaltruisme.no. Du kan lese mer om skattefradrag her.
Vår adresse

Om du ønsker å donere via et selskap
kan det hende du trenger vår adresse.

Postboks 9300
Grønland
0134 OSLO

Juridisk merknad
Effektiv Altruisme Norge er forpliktet av juridiske grunner til å reservere seg retten til å bestemme den endelige bruken av donasjoner gitt gjennom denne giverportalen. Styret i Effektiv Altruisme Norge har imidlertid vedtatt å videreføre donasjoner etter de enkle reglene beskrevet ovenfor. Det foreligger heller ingen planer om å gå vekk fra dette. Det vil annonseres minst en måned i forveien dersom noe endres. Effektiv Altruisme Norge tar ingen gebyrer og donerer videre hele summen som angitt etter reglene.
Delta i samtaler med likesinnede og hold deg oppdatert om aktuelle arrangementer.

Lær mer om ulike saksområdene, saksprioritering og metodene brukt i effektiv altruisme på vår ressursside.
Andre måter du kan engasjere deg
Lær mer om hvordan du kan engasjere deg i Effektiv Altruisme Norge.